Evergreen Sport bekræfter sit innovative engagement ved at introducerer Danmark for RCT-støttet, FIFA godkendt kunstgræssystem, der i dag er det mest miljøvenlige produkt pga sin genanvendelighed. Måske det kan være en mulighed for fremtidige kunstgræsbaner, hvor der ønskes særligt fokus på bæredygtige løsninger og i et perspektiv der rummer hele banens livscyklus.

Kontakt os

Hos Evergren Sport har vi siden starten i 2006, været bevidste om at begrænse påvirkning af miljøet, mest muligt.

Bæredygtighed fylder meget når vi udvælger leverandører og løsninger.

Evergreen Sport råder og vejleder om grønne løsninger.

I dag findes opbygning og kunstgræssystemer som ikke påvirker miljøet negativt – valget af drænløsning, infill typer samt evt. rensning af drænvand fra eksisterende kunstgræsbaner, er vigtige forhold at kende til og indarbejde i beslutningsprocesserne – her hjælper Evergreen Sport gerne og tilbyder altid de mest moderne og miljø sikre løsninger.

Miljøvenlige løsninger, kunstgræs, Evergreen Sport

Evergreen Sport samarbejder med vores leverandør af kunstgræs, Italgreen, om at udvikle innovative løsninger der peger i mod bæredygtighed i alle elementer der indgår i produkter og processer.

Vi er de første i Danmark der introducerer RCT-konceptet – et FIFA godkendt kunstgræssystem, der beskriver de mest miljøvenlige produkter, blandt andet pga. unik høj genanvendelighed.

Skal jeres næste kunstgræsbane være fremtidssikker for miljøet, skal der stilles krav til høj genanvendelighed. Plastik er en ressource som kan genbruges. Hvis opblandingen af forskellige typer af plastmaterialer i kunstgræssystemet begrænses, vil en simpel separering af f.eks. backing, strå og infill sikre at alle elementerne kan genanvendes fremfor traditionel afbrænding, efter endt levetid – det er bæredygtighed med fokus på hele banens livscyklus.

Miljøvenlige løsninger, kunstgræs, Evergreen Sport
Miljøvenlige løsninger, kunstgræs, Evergreen Sport
Klimatilpasning - Miljøvenlige løsninger, kunstgræs, Evergreen Sport
RÅDGIVNING