Ring eller skriv +45 39 29 99 66 ⎮ evergreen@evergreensport.dk

Byrum / Skole

Kunstgræs som alternative belægningsform. Ved at anlægge kunstgræs kan arbejdet med vedligehold og pasning minimeres, hviklet især gør kunstgræs til et attraktivt alternativ til parker, stisystemer og andre offentilige arealer og byrum hvor særlige egenskabler ønskes. 

Legeplads

Kunstgræs er en langtidsholdbar og miljøvenlig belægning til udeområder, som dagligt udsættes for kraftigt slid og mange brugere. F.eks. kan der med fordel installeres kunstgræs på legepladser og på skoleområder, hvor naturligt græs har hårde vilkår og derfor har svært ved at gro. Ved at anlægge kunstgræs, kan arbejdet med vedligehold og pasning minimeres hvilket også nedsætter de løbende driftsudgifter.

Under kunstgræsset kan der være behov for både dræning og faldsikring – og med komplette løsninger der indeholder alle egenskaber opnås trygge, tørre og rene arealer til gavn for aktiviteter, ophold og leg.

Kunstgræsområderne kan designes med forskellige typer og farver i kombinationer der kan medvirke til at skabe inspirerende og kreative læringsmiljøer.

VIP-Parkering

Med øje for høj slidstyrke, lang levetid og lav vedligeholdelse er kunstgræs et fordelagtigt valg af overfladebelægning i forbindelse med moderne byggerier, offentlige byrum og trafiksystemer – en tidssvarende erstatning for de traditionelle belægninger, så som asfalt og flisebelægning. 

De optimale overfladeegenskaber ikunstgræsbelægninger er et resultat af de seneste 20 års videreudvikling af traditionel sportbane kunstgræs. 

Kunstgræs er særdeles velegnet til at beklæde parkerings områder, da arealet vil fremtræde indbydende go “tørt”, med tydelig intuitiv opmærkning (nudging) som frister bilister til fornftig brug af et optimeret antal parkeringsbåse. 

Standard installation: Ensfarvet beklædning af hele arealet inkl. P-plads-afmærkninger i sen sekundær farve. 

VIP installation: Individuelt tilpasset farvevalg af kunstgræs, samt integrerede logos, diverse nudging effekter eller andre afmærkninger. 

Væresteder

Ved at anlægge kunstgræs, kan arbejdet med vedligehold minimeres, hvilket især gør kunstgræs til et attraktivt alternativ til parker, stisystemer og andre offentlige arealer og byrum hvor særlige egenskaber ønskes.

Forskellige kunstgræstyper kan skabe forskellige oplevelser. Kunstgræs kan leveres i de fleste farver og kan endda installeres med mønster, således at det giver et kunstneriske udtryk.

Kunstgræs som belægningsform kan medvirke til støjdæmpning og trafikkontrol – både ved hjælp af nudging, men også ved at ændre f.eks. rullemodstanden og friktion. Derved hæmmes lysten til at benytte kunstgræsbelægningen på skateboard eller rulleskøjter. Omvendt kan en kunstgræsbelægning med rette opbygning og infill mængde være en optimal belægning for fx løbere og cyklister trafikanter.

Andet

Kunstgræsset mange anveddelses muligheder begrænses blot af fantasi og kreativitet. Funktions kombinationer som reklame & sponsorater i forbindelse med urban væresteder og mobile opholdssteder i forbindelse med ombygninger er blot et par eksempler.