Ring eller skriv +45 39 29 99 66 ⎮ evergreen@evergreensport.dk

Multibaner

Evergreen Sport tilbyder Permanent Turf og Power Turf, med sandfill, som kvalitetsløsninger med højt miljøhensyn, lang levetid og lav vedligeholdelse. Multibaner udstyres med bander, mål, kurve, net, lys og/eller opstregning afhængig af ønsker og sportgrene. 

Sportsgrene

Evergreen Sport standard multibane til flere sportsgrene, leveres med bander og kunstgræs inklusiv hvid midterlinje-men mere avancerede løsninger udføreres mod merbetaling ifølge aftale. 

Evergreen Sport samarbejder med flere danske topproducenter om bandesystemer med indbyggede multisports funktioner – og supplerende elementer til udenomosråder; Tribuner, borde/bænke, klatrevæg, blodmur og anden leg. 

Baneformat for Basket, fodbold, håndbold og hockey spiller fint samen indenfor rammerne af en Evergreen Sports standard multibane, Bander leveres i en fleksibel alu-stål & træ konstruktion eller i miljørig genbrugsplast. 

Evergreen Sport ejleder kunder, installerer kunstgræs go levered udstyr – fra Multibane til MultiArena. 

DMD Italgreen

Evergreen Sport multibaner til enhver smag

Skræddersyet løsning

Mulighederne for udformning af en multibane er mange. Hver enkelt multibane kan tilpasses behov og ønsker med hensyn til sportsgrene, budget mm. 

Primære bane opstregninger er some oftest hvide, sekundære er gule og yderligere markeringe kan vælges i blå, hvorved at flere sportsgrene kan dele den samme bane. 

Ved store projekter opfordrer Evergreen Sport til at inddrage eventuelle udenoms arealer til en MultiArena. Herved opnås et godt samspil mellem træning, opvarmning og spillet på banerne. 

Ved start-udformning af en multisports bane bidrager vi gerne med kreative inspiration og praktiske løsninger, med udgangspunkt i ønsker, behov og økonomi. 

Evergreen Sport installerer ‘designer’ kunstgræsbaner og anlægm samt underviser i drift og vedligeholdelse. 

DMD Italgreen

Evergreen Sport tilbyder Multibaner i alle størrelser med opstregning og udstyr.

Kombi Baner

Vi har et klimarobust system, der forbedrer vandhåndtering i byer, ved at aflaste kloaksystemet. 

Evergreen Sport har udviklet et multifunktionelt baneanlæg med beton bund/sider og foret med kunstgræs, som fungerer som forsinkelsesbassin ved kraftige skybrud, men som sportsbane til hverdag. 

Denne løsning egner sig også til områder hvor mmiljømyndigheder stiller krav til vandkvaliteten af det vand der afledes ti grundvand, søer eller vandafløb. Bassinet kan opfange og opbevare overladevand, hvorefter det kan filtreres efter behov ved afledning. 

Evergreen Sport lægger stor vægt på at tilpasse og udvikle miljøvenlig løsninger. Aspekter som råmaterialernes ophav, produkternes livscyklus og genanvendelighed af belægningen er også i fokus. Vi hare kunstgræs uden latex bagside, der kan genanvendes 100%.

DMD Italgreen

Evergreen Sport multifunktionelle forsinkelsesbassin til hverdag og skybrud.

Hjemmebane fordel

Kunstgræsbane i baghaven øger spillelysten og skaber indbydende og venlige rammer for fodboldspil og andre lege. 

Kunstgræsbelægningen er miljøhensynsfuld og udskiller ingenkemikalier, og ken installeres på både ubefæstede arealer, fx naturgræs og fast bund, fx asfalt. 

Hjemmebanen kan med fordel benyttes i alt slags vejr, året rundt, så mudret fodboldtøj og -sko vil ikke længere være et problem. 

Minimal og simpel vedligeholdelse er en af belægningens absolut største fordele. Undgå græsslåning og ukrudt bekæmpelse til fordel for en flot og brugbar hele døgnet, året rundt. Evergreen Sport anbefaler diverse grej; maskiner og/eller manuelt betjente børster og koste, afhængig af installationens størrelse. 

Grundet et stablit sand infill fæstnes og beskyttes belægningen, og som herved er brandsikret og optager store dele af normale regnskyl.  

DMD Italgreen

Hjemmebane fordel i baghaven- privat kunstgræsbane kun for sjov.