Ring eller skriv + 45.3929.9966 evergreen@evergreensport.dk

Trafik

 

Kunstgræs er en attraktivt alternativ belægning i mange trafikmiljøer. Derudover kan der være enorm miljøgevinst ved at lade kunstgræsset og infill opsamle fx oliespild.

Vejanlæg / P-Plads

Ved at anlægge kunstgræs, kan arbejdet med vedligehold og pasning minimeres, hvilket især gør kunstgræs til et attraktivt alternativ, når trafikmiljøer og parkeringspladser skal indrettes.

At anlægge kunstgræs i trafikale områder nedsætter af risikoen ved vedligeholdelsesarbejde i farlige og udsatte miljøer.

Der kan være enorm miljøgevinst ved at lade kunstgræsset og infill opsamle f.eks. oliespild, der ellers blot vil sive ud i naturen eller bryde asfaltområder op, når indholds og bindemidlerne opløses ved udsættelse af diesel eller oliespild. Når sandinfill er opfyldt kan det nemt og miljørigtigt udskiftes.

Forskellige kunstgræstyper kan skabe forskellige oplevelser. Kunstgræs kan leveres i de fleste farver og kan endda installeres med mønster eller ligefrem kunstneriske udtryk.

004.060-Referencer-Trafik-Evergreen-sport-28022019-copy.jpg
Kunstgræs er en attraktivt alternativ belægning i mange trafikmiljøer.

Stisystemer

Ved at anlægge kunstgræs, kan arbejdet med vedligehold og pasning minimeres, hvilket især gør kunstgræs til et attraktivt alternativ til parker, stisystemer og andre offentlige arealer og byrum hvor særlige egenskaber ønskes.

Forskellige kunstgræstyper kan skabe forskellige oplevelser. Kunstgræs kan leveres i de fleste farver og kan endda installeres med mønster eller ligefrem kunstneriske udtryk.

Kunstgræs som belægningsform kan medvirke til støjdæmpning og trafikkontrol – både ved hjælp af nudging, men også ved at ændre fx rullemodstanden og friktion.

Ønskes f.eks. en begrænsning af skateboard/rulleskøjtestøj, kan kunstgræsbelægning hæmme lysten til at benytte arealet til disse formål. Omvendt kan en kunstgræsbelægning med rette opbygning og infill mængde være en optimal belægning for f.eks. løbere og cyklister.

003.052-Stisystemer-kunstgræs-Evergreen-Sport-2019

Kunstgræsset som belægningsform kan medvirke til støjdæmpning og trafikkontrol.

et|icon_documents|

P-Plads

Kunstgræs er særdeles velegnet til at beklæde parkerings områder, da arealet vil fremtræde indbydende og ”tørt”, med tydelig intuitiv opmærkning (nudging) som frister bilister til fornuftig brug af et optimeret antal parkeringsbåse.

Standard installation: Ensfarvet beklædning af hele arealet inkl. P-plads-afmærkninger i en sekundær farve.

VIP installation: Individuelt tilpasset farvevalg af kunstgræs, samt integrerede logos, diverse nudging effekter eller andre afmærkninger.

Med øje for høj slidstyrke, lang levetid og lav vedligeholdelse er kunstgræs et fordelagtigt valg af overfladebelægning i forbindelse med moderne byggerier, offentlige byrum og trafiksystemer – en tidssvarende erstatning for de traditionelle belægninger, så som asfalt og flisebelægning.

De optimale overfladeegenskaber i kunstgræsbelægninger er et resultat af de seneste 20 års videreudvikling af traditionel sportsbane kunstgræs.

Download pdf: Parkering – kunstgræs Evergreen Sport 2019>

003.053 P-Plads kunstgræs, Evergreen Sport 2014

Markeringer ved forskellige farver kunstgræs giver en tydelig intuitive opmærkning (nudging) somfrister bilister til fornuftig brug. 

Andet

Kunstgræs er allerede integreret i trafikmiljøer i de fleste europæiske lande – Danmark er også godt på vej. Den innovative belægningsform mødes med begejstring. Rundkørsler, midterrabatter og andre ’ø’er’ i trafikken kan drage store fordele af belægningen, da den tåler vind og vejr, salt og bilos, samtidig også med en enkel vedligeholdelse, der tillige øger trafiksikkerheden.

003.054-Andet-1-Hegn-kunstgræs-Evergreen-Sport-2019

Kunstgræsset kan let installeres rundt om eksisterende elementer, som eksempelvis skilte og træer. 

error: Content is protected !!