Formålet med en Evergreen Sport Multiarena er, at tilbyde et område der opfordrer den enkelte udøver, instruktør eller træner til, at udføre kreativ, sjov lærende aktivitet uanset ambitionsniveau. Måden hvorpå arenaen er udtænkt, åbner op for aktiviteter der kan bruges i forhold til mange sportsgrene / aktiviteter.
Anlægget er ikke tiltænkt fodbold isoleret, men er udformet så der dannes rammer for mange typer af aktiviteter og mennesker.

Kontakt os

RÅDGIVNING