Evergreen Sports shockpad er et miljøvenligt gummilag, der er installeret under kunstgræsbaner for at skabe de rette spilleegenskaber og komfort.

Kontakt os

Shockpads eventuelt i kombination med drænfunktion er ofte en del af de certificerede systemer, der i sidste ende definerer banens karakteristika. Ofte foretrækkes shockpad for at opnå korrekt stødabsorbering, samtidigt med at infill mængden kan reduceres.

Shockpad findes både til horisontal og vertikal dræning.

Evergreen Sport samarbejder med de fleste producenter, men fokuserer på de leverandører, der kan dokumentere miljøvenlige og bæredygtige produkter.

E-layers er en ældre metode til at opnå stødabsorbering i kunstgræsset på. E-layers støbes på stedet af groft granuleret SBR (udtjente bildæk) som tilsættes en stor mængde bindemiddel, som herefter udlægges og støbes som en samlet overflade. Kunstgræsset udlægges direkte herpå.

Evergreen Sport anbefaler ikke længere denne løsning, da mere moderne og bæredygtige alternativer er kommet på markedet siden da.

Produktet er helt genanvendeligt i overensstemmelse med UNI 10667-16.
Reference: Løsninger / Fodboldbaner
Produktet er helt genanvendeligt i overensstemmelse med UNI 10667-16.
Reference: Løsninger / Fodboldbaner
ProPlay/ReFo-shockpad-typen
Trocellen-ProGame-shockpad-type
Reference: Referencer // Tårnby
Evergreen Sport ruller Shockpads ud i den tykkelse der passer til kunstgræssystemet.
Reference: Referencer // Tårnby
RÅDGIVNING