Ring eller skriv + 45.3929.9966 evergreen@evergreensport.dk

Infill

 

Hos Evergreen Sport tilbyder vi alle anerkendte former for infill til kunstgræs.
Vi anvender udelukkende infill af høj kvalitet som er testet og dermed veldokumenteret.

Kunstgræstæppet stabiliseres med infill, der overordnet opdeles i to grupper.

Sandinfill der har til formål at holde kunstgræsset på plads med sin tyngde og stabilisere samt desuden at beskytte kunstgræssets backing, der fastholder stråene.

Performance-infill der dels har til formål at støtte stråene, således at de opretholder en vertikal position, og dels har en vis stødabsorption, der sikre boldens opførsel på banen. Det giver spillet og spillere en overflade der i struktur skal minde om en naturlig græsplæne.

Der anvendes mange forskellige infill typer, der alle har forskellige egenskaber, levetid og pris. Desuden påvirker infill typerne miljøet på forskellig vis.

Sandinfill benyttes i stort set alle kunstgræssystemer.

Primære funktion er at stabilisere og fastholde kunstgræsset, sekundært at brandhæmme og beskytte.
Dansand A/S er Evergreen Sports foretrukne leverandør af sandinfill og en af Danmarks førende sandspecialister.

Dansand producerer 350.000 tons sand om året i mere end 20 forskellige sorteringer – herudover en lang række specialprodukter. Den fine kvartssand hentes op fra den midtjyske undergrund og er resultatet af mere end 22 mio. års geologisk evolution.

Vi samarbejder også med Dansand om miljøvenlige løsninger, som f.eks. rensefiltre til kunstgræsbaners drænvand.

Erfaring, ekspertise og entusiasme har gjort Dansand til vores foretrukne partner.

Sand nr. 50NBI er godkendt til infill i kunstgræsbaner. Sandet er 0,36-1,0 mm i diameter, samt vasket og tørret.

Egenskaberne i SBR (eller ELT) er optimale, når kunstgræsbanens spilleegenskaber skal besluttes.

SBR produceres af udtjente bil dæk og er derfor både miljøvenligt og af høj kvalitet. Gummigranulatet er usædvanligt elastisk, vejrbestandig og langtidsholdbart grundet dets oprindelse som bildæk.

Kornstørrelsen giver sammen med gummiets hårdhed den korrekte stødabsorbering (rebound).

Evergreen Sport samarbejder bland andre med Genan, som har mere end 20 års erfaring med at producere ren gummigranulat i en ensartet, førsteklasses kvalitet.

SBR er pt. den foretrukne gummigranulat i danske kunstgræsbaner, men oplever for tiden modstand pga. mistanke om negativ miljøbelastning.

Når der skal vælges SBR leverandør, er det derfor yderst nødvendigt at kende oprindelse og granuleringsprocessen, så højeste kvalitet anskaffes og med fuld dokumentation.

002.022-SBR-Infill-Evergreen-Sport-2019

Gummigranulatet Fine Mix

Naturligt infill består som regel af kork, plante- og kokosfibre og skaller, som alle 100% naturlige og miljøvenlige materialer.

For at opnå mere bæredygtige kunstgræsbaner, ses denne type infill efterhånden oftere anvendt og ses nu også på det danske marked.

Denne type infill udmærker sig ved gode naturlige spilleegenskaber og ingen miljøpåvirkning, men har også ulemper som mere krævende vedligeholdelse, variation i spilleoplevelse i hhv. vådt og tørt vejr. Desuden er prisen højere ned SBR/ELT

Hos Evergreen Sport anbefaler vi Geofill®, som er et gennemtestet produkt og patenteret af ITALGREEN, når naturinfill ønskes.

Download pdf: GEOFILL ®Brochure >

002.023-GEO-Infill-Evergreen-Sport-2019

GEO infill er en ny organisk og innovativ infill type Natur produkt

Thermo Plastisk Elastomer, er en blanding af natur og syntetisk fremstillet gummi.

Kan både leveres jomfrueligt og altså produceret til netop infill i kunstgræsbaner, men kan også være produceret af genbrugsmaterialer. Det er derfor særdeles vigtigt at kende ophav og produktionsproces og at produktet er veldokumenteret.

Forskellen til SBR er, at TPE ikke er vulkaniseret og dermed ikke indeholder de kemiske stoffer fra denne proces.

Egenskaberne i TPE er generelt gode, men opnår ikke samme stødabsorberingsevner som geoinfill og SBR/ELT infill, men anvendes alligevel af og til på kunstgræsbaner hvor særlige drikkevandsdepoter eller lignende forekommer i området.

Prisen for TPE er væsentligt højere end f.eks. SBR.

002.024-TPE-infill

TPE infill naturlig og syntetisk fremstillet gummi.

Ethylen-Propylen-Dien-Monomer er en anden type gummi, der pga. af sin konstruktion anses for at være mere vejrbestandig og have gode resistente egenskaber som infill til kunstgræsbaner.

EPDM fremstilles til formålet og anses så som et rent og jomfrueligt materiale. Der findes dog også varianter, der fremstilles af genbrugsmaterialer og som endda kan være vulkaniseret.

Det er overordentligt vigtigt at se fuldstændig dokumentation, så kvalitet kan bestemmes.

Der er yderst få baner i Danmark, der benytter denne type infill, dels på grund af den varierende kvalitet, dels på grund af en noget højere pris end andre infill typer.

002.025-EPDM-infill

Ethylen Propylen Dien Monomer forkortes til EPDM

På grund af den kritiske offentlige debat om SBR/ELT og udokumenterede effekter på miljøet, ses efterhånden flere, mere eller mindre, opfindsomme forsøg på at finde alternativer.

Der ses eksperimenter med både ren kork, stivelse og andre plast og gummi typer og endvidere også genbrug af det ellers udslidte infill fra nedlagte kunstgræsbaner.

Fælles for de fleste er, at de er uprøvede over en kunstgræsbanes levetid og sandheden er, at ingen kender den samlede miljøpåvirkning af disse, når både produktion, rensning, transport samt genanvendelsesprocessen efter endt levetid skal gøres op.

Hos Evergreen Sport ønsker vi ikke at eksperimentere med uprøvede løsninger, der kan spille ind på miljøbelastningen og på totaløkonomien for en kunstgræsbane. Mange eksempler har vist at spilleegenskaberne kompromitteres til skade for glæden ved en ny kunstgræsbane.

002.026-Andre-infill

Evergreen Sport anbefaler kvalitetsbevidste løsninger

error: Content is protected !!